Jak se posouvá norma

Představ si, milý čtenáři, že bys usnul někdy kolem roku 1968 a padesát roků spal. Pak by ses probudil a šel si pro noviny. Co by tě nejvíce šokovalo?

Já si myslím, že největší šok bys měl z toho, o čem se nyní běžně píše.

V té dávné optimistické době jsi míval magazíny plné vědy a techniky. Psalo se v nich o laserech, kosmickém výzkumu, eradikaci nakažlivých nemocí, biologii, štěpení jádra, rychlých železnicích a cestách na Měsíc. I přesto, že zuřila studená válka, byl výhled do budoucna spíš optimistický. Dokonce i ty muslimské země se tehdy pomalu, ale (zdánlivě) jistě modernizovaly a sekularizovaly.

Dnes otevřeš noviny a tam je středověk. Ukřižování, upálení, usekávání hlav, vraždy na karikaturistech, bomby v metru, nenávistné demonstrace proti Židům a nevěřícím. A kdo se o ně stará? Jisté náboženství míru. Celková nálada ve společnosti se totálně změnila. Běžný Evropan se budoucnosti bojí. Při veškerém pokroku vědy a techniky se v jeho zemi zároveň rozmnožily tlupy vousáčů, pro které je člověkem druhé kategorie a kteří ani nijak nezastírají, že chtějí celou planetu zavléci zpátky do temné minulosti.

Toto jest, mimo jiné, důsledkem dlouholeté kampaně Saúdů, kteří systematicky po desítky let vyvážejí wahhábismus – nejčistší a nejbrutálnější formu islámu. Tato kampaň zničila dřívější místní formy islámu v jiných zemích, které přeci jen vždycky nebyly tak šílené.

Toto jest ale, mimo jiné, i vina nenasytných zaměstnavatelů, kteří kdysi potřebovali levnou pracovní sílu a nehleděli na to, že ti dovezení gastarbeiteři mají nějakou kulturu, náboženství a zvyky.

Toto jest také, mimo jiné, vina multikulturní levice, která začala pohrdat vlastními národy za to, že jsou moc konzervativní a trapně bílé, a importovat lidi ze třetího světa ve jménu “kulturního obohacení a různorodosti”.

Levice a pravice si v otázce viny mohou podati ruce, bohužel. Zoufalá krátkozrakost je v určitých politických kruzích normou. Sečteno, podtrženo: tři různorodé vlivy se nám postaraly o to, že za poslední generaci se nám v Evropě “normativní představa budoucnosti” posunula od laserů a mikroskopů k usekaným hlavám a krvavým fanatikům.

Nechci tím hlásat pesimismus, spíše vybídnout k zamyšlení. Tato vize budoucnosti se nemusí vyplniti, neboť nikdy není nic jisté. Budeme-li se dobře a účinně bránit, je možné, že noviny za padesát let zase budou vypadati lépe. Ale to, co určitě udělati nesmíme, je složit ruce do klína. Protože protistrana nespí. Ať už jsou to saúdští hlasatelé nenávisti nebo postmoderní levice, která si stanovila za úkol zlikvidovat klasické evropské národní státy coby “službu lidstvu”.

Je i na tobě, milý čtenáři, jak bude vypadat vize budoucnosti v příští generaci!


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis “Sleduj novinky e-mailem”. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.