Z dávné minulosti (?)

komensky


A odejda odtud dím vůdci svému: “Čím pak oni, že to jistý jest a pravý náboženství základ, dovodí?”

Odpověděl mi: “Poď a viz.”

I vejdeme za kostel na plac; a aj, tu bílí ti a umytí lidé, ohrňujíce lokty, jiskříce očima, hryzouce pysky a řvouce strašlivě, běhají, koho potkají, šavlují a ve krvi lidské se máchají.

Čehož já zlekaje se a zpátkem běže, řekl sem: “I což pak to oni dělají?”

Odpovědíno mi: “Disputují o náboženství a dovodí, že Alkorán pravá jest kniha.”

(Jan Ámos Komenský: Labyrint světa a ráj srdce, 1631).


K tomu jen dva stručné komentáře.

Za prvé: uplynulo 400 let a vývoj v celé věci je nula nula nic.

Za druhé: mohamedánská náboženská ukrutnost děsila Evropany dokonce i v roce 1631, tedy uprostřed třicetileté války.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis “Sleduj novinky e-mailem”. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.