O zodpovědnosti intelektuálů (IV)

Tento obrázek jsem vylovil z moře Facebooku (děkuji Ti, Jaroslave V.!). Jen čti, milý čtenáři!

otto
Takto vypadalo heslo o islámu v Ottově slovníku naučném před více než 100 lety.


Jak vidíš, pokrok je nerovnoměrná věc. Sice máme dnes Internet a mobily, ale proti předkům jsme mnohé ztratili a jedna z těch věcí, kterou jsme ztratili, je intelektuální poctivost. A to není malá ztráta. Západní Evropa už za ni draze zaplatila, přívalem migrantů ze třetího světa a postupnou islamizací. Nám Čechům hrozí totéž, nebudeme-li se účinně bránit.

Možná to zní triviálně, ale intelektuál v době T.G.M. musel býti chytrý člověk a nejen chytrý, ještě navíc pracovitý. Absolvovat klasické gymnázium byla dřina. Latina, starořečtina, matematika atd., na tom se mladý mozek naučil tvrdé práci. Také bylo míst na školách málo a tudíž si své studenty mohly vybírat. Výsledkem byli lidé, kteří toho znali hodně, učiněné chodící encyklopedie.

Dnes se “šprtání” považuje za špatnou věc a dává se do protikladu s “prací s informacemi” nebo “kreativním myšlením”, ale to je hloupost. Abys dokázal pracovat s informacemi, musíš nejprve nějaké v té hlavě mít. A co se týče kreativního myšlení, spousta nových myšlenek vznikla tím, že někomu náhle bleskla v hlavě spojitost mezi jevem A a jevem B, která předtím nikomu nedošla. K tomu ovšem zase potřebuješ znáti nejprve A a B. Znalosti “tvrdých fakt” jsou cenné, nikomu ještě neublížily (na rozdíl od ideologií) a kdo hlásá, že tomu tak není, nejspíš hledá odůvodnění, proč se tiše flákat.

Povšimni si jedné věci. Jak dobře se ten text z Ottova slovníku dá číst. Pochopí jej každý, kdo umí číst a psát. Tehdejší inteligence totiž žila daleko více mezi běžným lidem a chápala, že srozumitelnost je důležitá. A tak si mohli naši předkové přečíst o islámu pravdu a nic než pravdu. Jak vidíš, jádro sdělení se vešlo na pár řádků.


O toto jsme bohužel přišli. Dnešní politická vrstva tlačí polovinu mladé populace na vysokou školu. Tím zároveň nastal prudký propad kvality vzdělání.

Některé obory jsou na tom přeci jenom lépe. Taková medicína nebo fyzika, tam je těžké “šulit” a nikdo ani nestojí o to, aby ze školy vylezl lékař, který nepozná plíce od sleziny. To si ani ti politici netroufnou, protože v tom mají osobní zájem, aby jednoho dne takový nedouk omylem nezabil jejich dítě. Tam se ještě drží jakýsi standard.

“Přebyteční” studenti se tedy umisťují převážně do humanitních oborů, kde takzvaně nemohou napáchat mnoho škod. Bohužel jich dokážou napáchat až moc. Jestliže student nemá IQ na to, aby dokázal uvažovat o těžkých otázkách, “řeší” se to tím, že se prostě naučí nějakou ideologii nazpaměť. Tak vznikly obory typu “Gender studies”, “Humanitní environmentalismus” nebo “Kulturní ekologie”, jejichž posluchači se nyní srocují na náměstích v Brně a v Praze a pokřikují, že chtějí dovážet muslimy. Zatím je jich v ČR málo, ale přibývají.

Mladí lidé, kteří získali magisterský diplom tak, že sepsali hlubokou úvahu na téma “Genderový význam stavby sněhuláka v heterosexistické cisnormativní společnosti”, jsou na trhu práce nepoužitelní. Kdysi by mohli aspoň házet lopatou, ale to už dnes dělají stroje. Tudíž končí buď ve státní správě, v migračním průmyslu, tvoří páteř Nové levice (dá-li se říci, že tato vůbec nějakou páteř má) a všeobecně se snaží zbudovati si parazitní způsob života na úkor daňového poplatníka. V Arabech a dalších migrantech pak našli – nebo se tak aspoň domnívají – ideální páku na to, jak si zařídit dobré bydlo.

Pěstujeme si tedy znepřátelenou vrstvu, která navíc ani není na první pohled poznat, nenosí totiž obvykle vousy po pás a kalašnikov na rameni.


Jeden z průvodních rysů takového pseudointelektuála je, že neumí psát tak, aby se to dalo číst. Většinou se vyjadřuje příšerným, neprůstřelným žargonem, jehož hlavní smysl je právě v tom, aby zakryl naprostou nicotu obsahu. Zajdi někdy, milý čtenáři, do knihkupectví Academia a zalez tam do koutku věnovaného této produkci… S dovolením teď ocituji krásný příklad, který jsem už kdysi dávno četl v knize slavného fyzika Richarda Feynmana. Nuže:

“Individuální člen společnosti přijímá informace také pomocí symbolických vizuálních kanálů.”

Víš, co to znamená v překladu do srozumitelného jazyka? “Lidi čtou.”

Tato vrstva přebytečných mudrců je už jaksi samonosná. Tím, že zlevnily letenky a rozšířil se Internet, se mohou stýkat téměř výlučně s jinými zástupci svého druhu a navzájem si pochlebovat. S normálním člověkem přijdou do styku leda v ústavní kantýně. Bohužel se tímto způsobem šíří blbé myšlenky přes oceány, zatímco dřív páchaly škodu jen lokálně. Třeba celá politická korektnost je v zásadě dovozem z radikálního prostředí kalifornských univerzit.

Milý čtenáři, třeba se považuješ za intelektuála, nebo bys jím aspoň rád byl. Co s tím, abys neupadl do podobného zuboženého stavu?

Pro dnešek mám jen jednu radu. Piš jasně. Tvá řeč budiž “ano-ano, ne-ne”, nebo, když opravdu nevíš, tak napiš poctivě “nevím”. Žádné mlžení. Mlžit, to je urážka lidského intelektu, a ten už musí snášet urážek dost. Nemusíš k nim přidávat další.

Varuji tě. Získá ti to nepřátele. Hodně nepřátel. Jasné názory vždycky někoho vyprovokují. Ale lepší je mít nepřátele, než projít životem jako bezbarvý stín, po kterém zůstalo jen pár nemastných-neslaných spisků.

Nakonec: podle nepřátel se pozná kvalita člověka.


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis “Sleduj novinky e-mailem”. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.