Jak zdegenerovat

genetics
Mnoho se toho píše o degeneraci a úpadku v duchovním slova smyslu. Řím zdegeneroval, Evropa zdegenerovala, islám zdegeneroval atd. O tom se můžeme hádati donekonečna, kdo zdegeneroval víc a jak.

Existuje ale i jiný druh degenerace. Fyzická degenerace. Způsobuje ji příbuzenské křížení, takzvaný inbreeding. Na rozdíl od duchovní degenerace je inbreeding jasně měřitelný a prokazatelný. A zrovna ve věci inbreedingu je na tom islámský svět špatně. Hodně, hodně špatně. Možná vůbec nejhůř.


Příbuzenské křížení je strašná věc. V čem vlastně spočívá?

DNA, nositelka dědičné informace, je u všech živých tvorů v průběhu času poškozována různými vnějšími vlivy, od kosmického záření až po různé chemikálie a náhodné chyby při přepisu. Někdy nějaký kus DNA vypadne, jindy se změní pořadí bází. Oboje hrozí průšvihem, protože může dojít k narušení životně důležitých mechanismů. A to nejen u konkrétního organismu, ale i u jeho potomků, protože DNA z určitých buněk (gamet) se předává z rodiče na dítě.

Naše těla mají poměrně šikovné mechanismy, jak se chybám v DNA bránit a napravovat je, ale tyto mechanismy nejsou stoprocentně spolehlivé. Čas od času nějaká chyba “proklouzne” a začne se přenášet mezi generacemi. Většina chyb je neškodná, občas je nějaká i výhodná, ale některé jsou škodlivé a zhoršují kvalitu života potomka.

A zde začíná hrát roli to, jestli jsou si rodiče příbuzní nebo ne. U rodičů, kteří jsou si nepříbuzní, má dítě nanejvýš poloviční pravděpodobnost, že zdědí konkrétní defektní gen. Jestliže ale rodiče příbuzní jsou, např. jsou-li bratranec a sestřenice, a jestliže ten defektní gen se táhne v jejich rodě už pár generací, je ona pravděpodobnost o něco vyšší. Úplně nejhorší je případ, jsou-li rodiče bratr a sestra. No a jestliže se toto příbuzenské křížení opakuje pár staletí, tyto pravděpodobnosti se nasčítají do praktické jistoty.

(Nejsem biolog, odpusťte případné chyby. Úmyslně to nerozebírám do procentíček. Nepochybuji, že odborník by to dokázal popsati lépe. Pokud chceš detaily, přečti si ten článek o inbreedingu na Wikipedii.)


Většina lidských společností si tohoto efektu časem všimla, na základě čehož vzniklo incestní tabu. Jen minimum kultur povoluje incest mezi příbuznými v pokolení přímém. I na sňatky mezi bratranci a sestřenicemi se hledívá skrze prsty.

Z historie známe různé případy společenství, ve kterých k příbuzenskému křížení došlo. Nejčastěji k němu došlo fyzickou izolací. Žije-li nepočetná skupinka lidí někde na ostrově uprostřed oceánu, nebo v úzkém a nedostupném horském údolí, nemají žádný “vnější” zdroj genů. Ve srovnání, dejme tomu, s českými zeměmi, kam od středověku přitáhly desítky armád a statisíce vandrovníků, se tito izolovaní lidé křížili převážně mezi sebou, čímž vznikaly nejrůznější genetické defekty.

Existují rovněž skupiny lidí, které se příbuzensky křížily dobrovolně. Týkalo se to třeba egyptských faraonů či Inků, ale i evropských královských rodů. Až do 20.století nepřicházelo v úvahu, aby si následník trůnu vzal někoho jiného, než princeznu. A jak královských rodů ubývalo, znamenalo to, že se vladaři čím dál více křížili mezi sebou. Notoricky známý byl tento jev u Habsburků.

Příbuzenské křížení má strašlivé následky. Frekvence dědičných poruch v dalších generacích prudce roste, jejich rozmanitost také. Tímto způsobem se šíří hrůzné, neléčitelné nemoci, jako je Tay-Sachsova choroba, Huntingtonova chorea, hemofilie, spousta fyzických deformací (od podivného počtu prstů až po celé chybějící orgány).

Inbreeding se projevuje i v “hlavě”. V inbredované populaci se šíří duševní choroby, schizofrenie, paranoia, deprese, mentální retardace a tak dále. V průběhu generací klesá průměrné IQ. Nejspíš nenajdeš parametr lidského zdraví, který by se tímto mechanismem nezhoršoval.

Příroda je neúprosná. Ať jsi kočovník, nebo král, narodíš-li se postižen něčím takovým, čeká tě mizerný život. Jako příklad si můžeme uvést Karla II. Španělského, posledního Habsburka v Madridu. Ubožák byl produktem 150 let inbreedingu. Naučil se mluvit až ve čtyřech letech, nikdy se nenaučil dodržovat osobní hygienu. Dolní čelist se mu netrefila na horní, takže nemohl pořádně žvýkat, a byl ve svém rodě poslední, protože jeho mužný úd dosahoval délky kolem 1 cm. Tady máš portrét. Krasavec, což? Když vezmu v úvahu, že tehdejší malíři svým králům spíše lichotili, musel v reálném světě vypadat opravdu strašně.

charles_ii_of_spain

A co s tím má společného islám?


Nic menšího, než že inbreeding schvaluje a povoluje. Prorok Mohamed jednoznačně stanovil, že sňatky mezi bratrancem a sestřenicí v prvním stupni jsou povoleny. Dokonce i bratr a sestra se mohou vzít a množit se, pokud je nekojila tatáž žena. Dobrá, to bude asi vzácný případ, ale to s těmi bratranci a sestřenicemi vzácný případ není. Právě naopak.

Tento zajímavý článek rozebírá problém islámského inbreedingu z politicky nekorektního hlediska a přidává nějaká ta čísla. Příbuzenské křížení mezi Pákistánci? 70%. Súdán? 63%. Spojené arabské emiráty? 54%. Jak to asi může dopadnout…?

Spekulovat o genetickém a fyzickém základu inteligence se v dnešní intelektuální atmosféře moc nenosí, zejména, když výsledky vycházejí tak, že nejedna “protežovaná” skupina je na tom dost špatně. Všichni se bojí, že z toho povstane nový Hitler nebo co.

Ale o inbreedingu a jeho strašlivých efektech se pochybovati nedá. Ten je prokázán nade veškerou pochybnost a dopady jsou jasně vidět mezi muslimskými imigranty v západních zemích. Tak třeba oni Pákistánci. Oficiálně tvoří 1.8% britské populace a 3.4% všech porodů, ale 30% všech těžkých genetických deformací. Quránské teorie se v praxi projevují tím, že v porodnicích se vyskytuje čím dál víc znetvořených ubožátek. (A pokud je to západní porodnice, tak budeme tyto plody lásky živiti celý život.) V islámském světě jsou místa, kde už žijí celé vesnice trpící toutéž nemocí, třeba hluchotou. Příklad: palestinský kmen El Sayed.

Tyto statistiky by zároveň vysvětlovaly, proč Blízký východ prožil od pozdního starověku tak strašlivý civilizační pád. Padesát (padesát!!!) generací příbuzenského křížení se prostě musí projevit, nejen na individuální škále, ale na fungování celých společností.

Islám je v pasti. Příbuzenské sňatky jsou brány jako integrální součást náboženství, jsou hojně praktikovány a byly povoleny prorokem. Nikdo si netroufne je zákonem zakázat, protože zakázat něco, co islám povoluje, to je nepovolená inovace (bidah) a za tu bývá trest smrti. Dokonce ani Atatürk na toto téma raději nesahal, a ten přitom zakázal kdeco.

Jak výše zmíněno, příroda je neúprosná a je jí “šumák” po tom, jestli Qurán povoluje inbreeding nebo ne. Z dlouhodobého hlediska budou Pákistán, Jemen a spol. plné takových impotentních krasavců, jako byl Karel II. Španělský. Ještě tak tisíc dalších let neustálých sňatků mezi bratranci a sestřenicemi a místní teroristé nebudou ani vědět, z kterého konce kvéru se střílí. Někteří už jsou tomu hodně blízko. Co myslíte, z kolika desítek generací příbuzenských sňatků pochází třeba tenhle pohledný hošík, kterému říkají Islamic Rage Boy?

islamic_rage_boy

Nu, ať si fungují dle svého – u sebe doma (Viděli jste skvělý film “Idiokracie“? Tak to dopadne.) Ale ne zde v Evropě. Proč by měl britský, dánský či německý daňový poplatník hradit následky této dědičné, Bohem nařízené idiocie?


Milý čtenáři, pokud bys chtěl dostávati e-mailem upozornění, že vyšel nový článek, zajdi doprava nahoru. Najdeš tam nápis “Sleduj novinky e-mailem”. Tam vlož adresu a klikni na Sleduj. Dá se to vždy zase zrušit.